ข้าวจ้าว กี่แคล กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด
  • ธัญพืช
  • ค่าGIตำ

ข้าวจ้าว กี่แคล กินอย่างไรให้ได้…

ข้าวจ้าวเป็นข้าวชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยและหลายๆประเทศ ข้าวจ้าวจะเป็นลักษณะเม็ดเรียวยาว สีขาวใส มักจะนิยมนำมาหุงรับประทานกับอาหารหร…

Read more

ถั่วเหลือง กี่แคล กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด
  • ธัญพืช
  • ค่าGIตำ

ถั่วเหลือง กี่แคล กินอย่างไรให้ไ…

ถั่วเหลือง เป็นพืชที่อยู่คู่ครัวคนไทยมาช้านาน เราใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบทำอาหาร ขนม ของว่าง และอะไรต่อมิอะไรมากมาย เช่น เต้าหู้,น้ำเต้าหู้,นมถั่ว…

Read more

ข้าวโพด กี่แคล กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด
  • ธัญพืช
  • ไขมันต่ำ

ข้าวโพด กี่แคล กินอย่างไรให้ได้ป…

ข้าวโพดเป็นพืชแสนอร่อยที่นิยมนำมาทำอาหาร ทำขนมหรือทำเป็นของว่างแสนอร่อยได้หลากหลาย รสชาติหวาน และหอมอ่อนๆเฉพาะตัว ถูกใจทุกเพศถูกวันไม่ว่าจะเด็ก ผู้…

Read more